VÀO CỬA ĐÂY KHÔNG THAM SÂN SI MẠN

LÊN ĐẤT NÀY CÓ HÙNG LỰC TỪ BI

Lời Phật dạy

Nhân quả

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT